Paavel Av Geehrbacch

Paavel av Geehrbacch er far til "Rosekullet" som er født i 2020,

og til "Operakullet" som er født i 2023.

Paavel er født 08.03.2013